Formalia

Postadress
Västgöta Nation
Ättestupan
Rydsvägen 252 B.40
584 34 LINKÖPING

E-postadress
styrelse@vastgota.nation.liu.se

Plusgironummer
486 67 54-7

Organisationsnummer
822002-1227

6 ms