Lokalutskottet

Lokalutskottet sköter våran ättestupa, och är de som ser till att lokalen städas och sköter om lokalen. För att kontakta lokalutskottet så skickar man lämpligast email.

Lokalutskottet består just nu av:

 • Alexander Hedman
 • Alexander Kronstrand
 • Alexander Rehnman
 • Claes Hardesköld
 • Christian Hagenvik1
 • Erik Bäcklund Ekvall2
 • Henrik Österman
 • Hugo Hörnquist
 • Martin Isacsson
 • Oskar Viidas
 • Peter Höglund
 • Pontus Persson
 • Therese Tangenius

Email till lokalutskottet är lokalutskottet@vastgota.nation.liu.se. Lokalutskottet har ersatt pubutskottet från och med 2015, men alla gamla pub-adresser kommer fortsätta fungera precis som innan.

1 Lokalgöte

2 Intendent

22 ms