Lokalutskottet

Lokalutskottet sköter våran ättestupa, och är de som ser till att lokalen städas och sköter om lokalen. För att kontakta lokalutskottet så skickar man lämpligast email.

Lokalutskottet består just nu av:

  • Alexander Rehnman
  • Claes Hardesköld
  • Christian Hagenvik
  • Erik Bäcklund Ekvall
  • Hugo Hörnquist (lokalgöte)
  • Oskar Viidas
  • Peter Höglund
  • Tova Harrius
  • Max Nordin

Email till lokalutskottet är lokalutskottet@vastgota.nation.liu.se. Lokalutskottet har ersatt pubutskottet från och med 2015, men alla gamla pub-adresser kommer fortsätta fungera precis som innan.

7 ms