Styrelsen

Styrelse för 2017/2018

För att kontakta Västgöta Nation vänligen använd våran styrelsemail styrelse@vastgota.nation.liu.se för att snabbare få svar och underlätta för oss.

Qurator: Hjalmar Nord (qurator@vastgota.nation.liu.se)
Proqurator: Alexander Rehnman (pq@vastgota.nation.liu.se)
Pengagöte: Claes Hardesköld (kassor@vastgota.nation.liu.se)
Skrivargöte: Claes Hardesköld (sekreterare@vastgota.nation.liu.se)
Lokalgöte: Christian Hagenvik (lokal@vastgota.nation.liu.se)
Aktivitetsgöte: Alexander Kronstrand (aktivitet@vastgota.nation.liu.se)
Medlemsgöte: Alexander Rehnman (medlem@vastgota.nation.liu.se)
Prylgöte: Erik Bäcklund Ekvall (intendent@vastgota.nation.liu.se)
Infogöte: Alexander Rehnman (info@vastgota.nation.liu.se)
Propagandagöte: Hugo Hörnquist (propaganda@vastgota.nation.liu.se)

Övriga för 2017/2018

Inspektor: Dr. Marcus Wallenberg

Revisorer: Peter Höglund, Henrik Österman

6 ms