Köa till SOF med Västgöta Nation

Västgöta Nation kommer i år köa tillsammans till SOF (StudentOrkesterFestivalen). Den 30e mars vid 12:00 fram till biljettsläppet den 31 mars, 08:00. Köa tillsammans är mycket trevligare än att köa ensam, så kom och köa med oss!

Tid: 12:00
Datum: 30 mars
Plats: utanför Colosseum.

10 ms